Omgaan met grote hoeveelheden data

Bart Huijbregts - 07 Oct 2019Elke organisatie, klein of groot, heeft behoefte aan waardevolle gegevens en inzichten. Als het gaat om het begrijpen van jouw productgroepen en de voorkeuren van je klanten, speelt big data een ontzettend belangrijke rol. Het helpt je om te anticiperen op de alsmaar veranderende behoeftes van de klanten of trends binnen de organisatie. De juiste data moet effectief worden gepresenteerd en goed worden geanalyseerd. Het gebruik van Big Data kan een organisatie dan ook helpen om verschillende doelen te bereiken. Tijd om te bekijken in hoeverre Big Data van belang zal zijn voor het omgaan met grote hoeveelheden aan data.

Wat is Big Data?
Big Data is een combinatie van alle gegevens van processen en tools binnen de organisatie. Het Big Data-concept is ontstaan uit de behoefte om trends, voorkeuren en patronen in de enorme database te begrijpen. Deze patronen ontstaan wanneer mensen of machines met verschillende systemen en elkaar communiceren. Met behulp van Big Data kunnen organisaties analyses maken om bijvoorbeeld de meest waardevolle klanten of producten te achterhalen. Het kan bedrijven helpen om nieuwe ervaringen, diensten en producten te creƫren. Op die manier is het mogelijk om een groot voordeel te halen uit de enorme hoeveelheid gegevens die reeds worden verzameld binnen jouw organisatie.

De noodzaak achter big data
Over de jaren heen zijn er steeds meer bedrijven bijgekomen die aangeven dat zij moeite ondervinden om alle gegevens op de juiste manier binnen de onderneming te verwerken. Dit is dan ook waar Big Data systemen een belangrijke rol spelen. Middels het toepassen van Big Data systemen zullen bedrijven niet meer in de knoop komen met deze grote hoeveelheden data verspreid over verschillende systemen. Nu is het niet zo dat Big Data kan worden gezien als een keuze, het is namelijk echt een noodzaak. Wanneer jij als ondernemer namelijk besluit om geen Big Data toepassingen te gebruiken maar de concurrent wel dan sta je al met 1-0 achter. Dit is verre van optimaal, al helemaal in een branche als de sierteelt waar de marges al genoeg onderdruk staan.

Mythe: Daar hebben wij geen mensen voor binnen onze kwekerij
Het mooie van de meeste Big Data toepassingen is dat het mogelijk is voor kleinschalige ondernemers om dit toch binnen hun organisatie te kunnen toepassen. Het is dan ook echt een mythe dat kleine ondernemers te klein zijn om ook de voordelen van Big Data te ondervinden. Door de eenvoudige werkwijze van bijvoorbeeld het Datagrowers platform is het helemaal niet nodig om een groot team aan het werk te zetten. Zo krijg je bij het Datagrowers platform direct inzicht waar je kan optimaliseren. Daarnaast is het mogelijk om een groot aantal tijdrovende processen te automatiseren. Voor de verdere toepassingen van deze dienst zal je op de site nog veel meer informatie terugvinden, lees dit zeker even door als bovenstaande herkenbaar is voor jouw organisatie.