Dataresultz krijgt subsidie van de Provincie Noord-Holland

Bart Huijbregts - 05 Sep 2019De erkenning dat we vernieuwers zijn hebben we onlangs gekregen van de Provincie Noord Holland. Ons project “predicitive Data Analytics voor sierteelt ketenoptimalisatie” is in aanmerking gekomen voor subsidie en daar zijn we trots op. Wij ondersteunen de duurzaamheidsdoelen omdat onze oplossing resulteert in meer efficiency in de sierteeltketen.

Een passage uit de toekenning: “Sierteeltkwekers opereren in de huidige situatie vanuit traditionele strategische besluitvorming. Strategische keuzes worden voornamelijk gemaakt op basis van intuïtie, kennis en ervaring. In enkele gevallen gebruiken sierteeltkwekers beschrijvende data om beslissingen te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een business intelligence systeem. Op basis van deze intuïtie, kennis, ervaring en beschrijvende statistiek maken sierteeltkwekers beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld de oogst, in- en verkoop, de inzet van personeel, de logistiek en bedrijfsprocessen. Deze factoren beïnvloeden elkaar en de sierteeltkweker is daarnaast afhankelijk van verschillende partijen in de sierteeltketen, wat het enorm complex maakt om de juiste beslissing te nemen. Wanneer er foutieve keuzes worden gemaakt kan dit een directe en grote impact hebben op zowel het individuele bedrijf als de hele keten.“

Voor het organiseren van een efficiënte en klantgerichte flow van goederen en informatie door de saierteeltketen is regie noodzakelijk. Predictive data analytics maakt het voor sierteeltkwekers mogelijk om de keten en processtappen te optimaliseren, de kosten in de keten te verlagen en de waarde te verhogen. In de praktijk wordt deze technologie echter nog amper toegepast in de sector doordat veel partijen (MKB+) niet de capaciteit hebben om zelf data analisten en ontwikkelaars aan te nemen. Dataresultz gaat dmv dit project data-analytics nog meer bereikbaar maken voor kwekers en exporteurs.