Kunnen we nog zonder Business Intelligence?

Bart Huijbregts - 28 Apr 2021Binnen uw kwekerij zijn er onvoorstelbare hoeveelheden data voorhanden. Iedere transactie laat een spoor aan data achter waar u iets van kunt leren. Het mooie is, het is allemaal van u, u hoeft er niets voor te betalen.
Het is echter te veel informatie om zonder Business Intelligence dashboard te bevatten, te verwerken, te interpreteren en te gebruiken. Hoeveel vrije uren zijn er al verloren gegaan aan maken van exportbestanden naar Excel, draaitabellen maken, grafieken maken om dat vervolgens de volgende keer te herhalen omdat de data intussen ververst moet worden.

Inzichten
Inzichten en analyses moeten beschikbaar komen voor de eindgebruiker, zonder dat deze complexe query’s moet uitrollen of veel handelingen moet verrichten. Je moet in staat zijn snel te reageren en dat kan niet als waardevolle informatie verstopt zit in verschillende bronnen.

Alerts
Ik ben er een heel artikel geschreven over de belangrijkste tool in het moderne verkopen. De Alerts. Stel, ons buikgevoel zegt dat er iets niet klopt. Dan moeten we data uit ons systeem halen en checken hoe de feiten liggen en of er inderdaad een probleem is. Met de enorme hoeveelheid data die we tot onze beschikking hebben is dat, zonder een goed business intelligence systeem, erg moeilijk.

Een waarheid
Werken dus vanuit één waarheid en uw organisatie aansturen vanuit de actuele data. Buikgevoel wordt dan ondersteund door feiten en gaat leiden tot nieuwe inzichten. Dat verdient zich heel erg makkelijk terug.